Make your own free website on Tripod.com


iTeam_uNiv.comHome
Hubungilah saya melalui....
Diri saya
Family Photo Album
Haiwan makhluk yang...
Vacation Photo Album
My Resume
Links Kegemaran saya
My Resume

utmkl.jpg

My Name

MOHD IBRAHIM MUSA

My Address

My E-Mail Address : Kepada sesiapa yang ingin memberikan sebarang komen atau cadangan yang membina ataupun ingin berhubung dengan saya, bolehlah menghubungi melalui email ke alamat yang tertera seperti dibawah ini.Jangan runsing, saya akan melayan apa jua maklumat yang saudara hantar.Insyaallah saya akan menjawab sebarang pertanyaan oleh saudara sekalian setakat yang saya mampu.

im_mypure@yahoo.com

kalau ada sebarang kemusykilan sila hantar ke alamat email saya :mica04ssm@yahoo.com

Objective:

To find a fulfilling career that makes the best use of my skills.

Experience

Saya tak ada lagi pengalaman bekerja pejabat . Kalau setakat kerja kampung memang banyaklah.

Job Title and Company Name for My Most Recent Job (1/1/00-1/1/01)
Here is a description of my most recent job, including my job responsibilities, major projects I completed, and skills I made use of.

Job Title and Company Name for My Previous Job (1/1/99-1/1/00)
Here is a description of a previous recent job, including my job responsibilities, major projects I completed, and skills I made use of.

Job Title and Company Name for Another Previous Job (1/1/98-1/1/99)
Here is a description of a previous job, including my job responsibilities, major projects I completed, and skills I made use of.
 
 

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN IBU / BAPA / PENJAGA

 

Saya dengan ini mengakui bahawa maklumat yang terkandung di bawah ini adalah benar.

 

Saya                                         :            Musa Bin Salleh

No. kad pengenalan                  :            341120 – 03 - 5247

Bapa kepada                            :            Mohd Ibrahim Musa

Status kerja                              :            Tidak bekerja ( uzur / tua )

Pendapatan sebulan                  :            RM –

Tandatangan                             :          

 

Dan

 

Saya                                         :            Siti Hawa Binti Mamat

No. kad pengenalan                  :            53813 – 03 -5250

Ibu kepada                               :            Mohd Ibrahim Musa

Status kerja                              :            Kerja ( Penoreh Getah )

Majikan                                    :            Felcra Berhad

Pendapatan sebulan                  :            Antara RM 350 – RM 400

Tandatangan                             :          

 

Dengan ini saya Musa Bin Salleh dan Siti Hawa Mamat, sedia untuk menerima sebarang tindakan undang – undang jika maklumat yang diberikan di atas adalah salah atau mengandungi sebarang unsur – unsur penipuan.

 

Disaksikan / disahkan oleh :

Nama                           :                      

No. K/p                       :          

Jawatan                        :

Cop Rasmi                   :

Tandatangan                 :